• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Jak rozmawiać – relacja

352566107 2446081282236964 3044991748186536384 nW dniu 22 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” pod hasłem “Porozmawiajmy o zdrowiu …” . Łącznie w spotkaniu wzięło udział 11 osób. 

Spotkanie związane było z tworzeniem grup tematycznych, których zadaniem będzie wypracowywanie propozycji rozwiązań i działań projektowych dotyczących kobiet, seniorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnością i osób poszukujących pracy.

Zaproponowany temat związany jest z kluczowym kierunkiem rozwoju obszaru LGD “Zaścianek Mazowsza” w nowej perspektywie jaki został ujęty w strategii tzn. poprawa jakości życia mieszkańców ze szczególną troską o ich zdrowie.

Zdjęcia – zobacz

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Active citizens fund@4x(2)Przechwytywanie

Opublikowano: 28 czerwca 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.