• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

PRZYGOTOWANIE NOWEJ STRATEGII

Znajdziesz tu informacje na temat nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027

przycisk info

przycisk pliki

 

Aktualności nowa strategia

 

Wywiady grupowe – podsumowanie

Za nami kolejny krok pomocny do stworzenia nowej strategii. Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło pierwsze spotkania fokusowe w sprawie Nowej...
Czytaj więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza", zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń...
Czytaj więcej

Wywiady grupowe z seniorami i kobietami – nowa LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zaprasza seniorów (osoby powyżej  60 roku życia) i kobiety z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło,...
Czytaj więcej

Wywiad grupowy z młodzieżą – nowa LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Zaścianek Mazowsza,, zaprasza młodzież (osoby do 25 roku życia) z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń...
Czytaj więcej

I i II posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" jest już po dwóch spotkaniach z  Zespołem ds. opracowania LSR. Pierwsze obrady miały miejsce...
Czytaj więcej

Wywiady grupowe – relacja ze spotkań

W dniu 14 listopada 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło dwa spotkania w tematyce budowania nowej strategii....
Czytaj więcej

Wywiady grupowe z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''Zaścianek Mazowsza,, zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje publiczne z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn...
Czytaj więcej

Analiza SWOT – Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prowadzi prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Przed nami kolejny etap jej tworzenia...
Czytaj więcej

Nowa Strategia Rozwoju

  Trwają prace nad opracowaniem Nowej Strategii Rozwoju obszaru gmin Czerwin, Rzekuń, Długosiodło, Goworowo i Troszyn. We wrześniu stowarzyszenie LGD...
Czytaj więcej

Zespół ds. opracowania LSR – rekrutacja

W związku z rozpoczęciem procesu przygotowania nowej strategii (LSR) tworzymy Zespół ds. opracowania LSR. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu...
Czytaj więcej

Nowa LSR – spotkania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" rozpoczyna prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i...
Czytaj więcej

Nowa Strategia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że rozpoczyna proces partycypacyjnego (z udziałem lokalnej społeczności) budowania nowej lokalnej strategii...
Czytaj więcej

Podpisanie umowy

24 czerwca 2022 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" podpisała umowę przyznania pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie...
Czytaj więcej

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

    Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020 Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:...
Czytaj więcej

 

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.