• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Podpisanie umów – granty

20230804 114450

W dniu 31 lipca 2023 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Zaścianek Mazowsza” podpisało umowy z Grantobiorcami projektu pt. ISKRA – IVStowarzyszenie powierzyło do realizacji 8 grantów organizacjom i podmiotom z obszaru gmin: Czerwin, Rzekuń i Troszyn na łączną kwotę 79 574,00 zł. Wszystkie dofinansowane zadania mają na celu integrację lokalnych społeczności. Zakres pięciu grantów dotyczy wyposażenia istniejących miejsc służących integracji, trzy granty obejmują zorganizowanie jednorazowego wydarzenia. Wsparciem zostaną objęte miejscowości: Borawe, Chrostowo, Grucele, Janki Młode, Jarnuty, Łątczyn, Zamość oraz Żochy.

Gratulujemy wszystkim grantobiorcom.

Opublikowano: 4 sierpnia 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.