• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Przetwórstwo mleka – produkcja serów

DSC 0396Już po raz drugi na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” odbyło się szkolenie z “Przetwórstwa mleka – produkcji serów”. Spotkanie odbyło się 29 lutego 2024 roku w Nowej Wsi Wschodniej. Na wstępie uczestnicy wysłuchali prelekcji Krzysztofa Zaniewskiego z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W tajniki produkcji serów i innych pysznych, mlecznych potraw wprowadził Krzysztof Jaworski Serowar Żuławski.
Spotkanie było rezultatem współpracy Województwa Mazowieckiego, LGD “Zaścianek Mazowsza”,  Gminy Rzekuń oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej przy współorganizacji szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Kulinarnych. Działanie prowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej, przybliżające społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej. Odbiorcami działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, koła gospodyń wiejskich, kluby, stowarzyszenia, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem.
Zdjęcia – zobacz
Opublikowano: 18 marca 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.