• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenia – ISKRA

Aktualizacja.
Szkolenie w dniu 2 grudnia 2022 roku odbędzie się w Urzędzie Gminy Czerwin; Plac Tysiąclecia 1. Zapraszamy do zapisów.

Przechwytywanie

 

Czerwin- 02/12/2022

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij

Harmonogram i program – zobacz

Rzekuń- 06/12/2022

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij

Harmonogram i program – pobierz

 

 

Opublikowano: 15 listopada 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.