• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Podziękowania

Pobierz: Wójt Gminy Goworowo/Kierownik GOKSiR (566.36KB) Dodano: 05/07/2016 Opis: współpraca w realizacji przedsięwzięcia pn. Goworowskie Targi Przedsiebiorczości

Pobierz: Fundacja Fundusz Współpracy/Stowarzyszenie BORiS/Stowarzyszenie Europa i My (634.53KB) Dodano: 09/04/2015 Opis: Ambasador projektu: FIO – Mazowsze Lokalnie

Pobierz: LGD Ziemi Kraśnickiej (1.51MB) Dodano: 09/04/2015 Opis: wizyta studyjna

Pobierz: Mieszkańcy Czarnowca (607.97KB) Dodano: 09/04/2015 Opis: budowa świetlicy wiejskiej

Pobierz: Koło Gospodyń Wiejskich w Drwęczy/Szkoła Podstawowa w Drwęczy (649.89KB) Dodano: 09/04/2015 Opis: projekt: Pożyteczne wakacje 2013

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.