• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Budowa terenu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Żochy gm. Czerwin

417219157 269360372669387 2905264031137912549 nTytuł:  Budowa terenu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Żochy gm. Czerwin

Beneficjent: Gmina Czerwin

Czas realizacji operacji: od 19 kwietnia 2021 do 15 lutego 2023 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 53 767,00 zł

Opis operacji: W ramach realizacji inwestycji w miejscowości Żochy utworzono miejsce aktywności i integracji lokalnej społeczności poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 5 lutego 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.