• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

PRZYGOTOWANIE NOWEJ STRATEGII

Znajdziesz tu informacje na temat nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027

przycisk info

przycisk pliki

 

Aktualności nowa strategia

 

Umowa ramowa podpisana

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" Marzena Jastrzębska...
Czytaj więcej

V posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR

30 maja 2023 roku odbyło się ostatnie tj. V posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR.  Podczas posiedzenia członkom Zespołu zostały przedstawione...
Czytaj więcej

IV posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR

18 maja 2023 roku odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR.  Spotkanie dotyczyło wypracowania zasad monitoringu i ewaluacji nowej...
Czytaj więcej

Konsultacje strategii

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że nadal trwa partycypacyjny tj. z udziałem lokalnej społeczności proces budowania nowej...
Czytaj więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prezentuje materiały dotyczące działań komunikacyjnych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek...
Czytaj więcej

III posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR

27 kwietnia 2023 roku odbyło się III posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR.  Podczas posiedzenia członkowie Zespołu pracowali nad propozycją zasad...
Czytaj więcej

Warsztat konsultacyjny – podsumowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" przeprowadziło w dniu 27 kwietnia br. kolejne spotkanie z mieszkańcami przyczyniające się do partycypacyjnego...
Czytaj więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prezentuje materiały dotyczące opisu monitoringu i ewaluacji na lata 2021-2027. Wkraczamy w IV...
Czytaj więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prezentuje materiały dotyczące opisu wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru....
Czytaj więcej

Ankieta

Szanowni Państwo, W związku z trwającym procesem opracowywania nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD "Zaścianek Mazowsza" tj. gmin: Czerwin, Długosiodło,...
Czytaj więcej

Nowa strategia – propozycje fiszek projektowych

Szanowni Państwo, W związku z trwającym procesem opracowywania nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD "Zaścianek Mazowsza" tj. gmin: Czerwin, Długosiodło,...
Czytaj więcej

Wywiady grupowe – podsumowanie

Za nami kolejny krok pomocny do stworzenia nowej strategii. Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło pierwsze spotkania fokusowe w sprawie Nowej...
Czytaj więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza", zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń...
Czytaj więcej

Wywiady grupowe z seniorami i kobietami – nowa LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zaprasza seniorów (osoby powyżej  60 roku życia) i kobiety z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło,...
Czytaj więcej

Wywiad grupowy z młodzieżą – nowa LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Zaścianek Mazowsza,, zaprasza młodzież (osoby do 25 roku życia) z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń...
Czytaj więcej

I i II posiedzenie Zespołu ds. opracowania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" jest już po dwóch spotkaniach z  Zespołem ds. opracowania LSR. Pierwsze obrady miały miejsce...
Czytaj więcej

Obszar strategiczny /przedsięwzięcia/ – Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prezentuje obszary strategiczne tzw. matrycę logiczną przedsięwzięć, które stanowią II partycypacyjny etap przygotowania...
Czytaj więcej

Wywiady grupowe – relacja ze spotkań

W dniu 14 listopada 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło dwa spotkania w tematyce budowania nowej strategii....
Czytaj więcej

Wywiady grupowe z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''Zaścianek Mazowsza,, zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje publiczne z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn...
Czytaj więcej

Analiza SWOT – Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) prowadzi prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Przed nami kolejny etap jej tworzenia...
Czytaj więcej

 

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.