• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Dotacja na zatrudnienie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy zaprasza do zapoznania się z informacją o prowadzonym naborze wniosków o dotację dla samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

 

Dotacja na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwie społecznym – zobacz

Opublikowano: 16 stycznia 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.