• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Laskowianki już myślą o grantach

Członkinie Kółka Rolniczego z Lask gmina Czerwin zastanawiają się nad pomysłem, który zamierzają sfinansować w ramach projektów grantowych LGD. W związku z tym dnia 28-11-2017 r. o 19-stej w świetlicy wiejskiej w Laskach pracownica biura LGD – Anna Tyszka  spotkała się z Paniami, aby omówić zagadnienie. Wieczór zaowocował wieloma pomysłami na integrację miejscowości Laski. To nie koniec spotkań z podmiotami zainteresowanymi grantami z LGD. Aby skorzystać z doradztwa należy skontaktować się z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” pod numerem telefonu 29 76 71 825 lub osobiście w siedzibie organizacji przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

Opublikowano: 29 listopada 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.