• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Podstawowe ABC o pszczołach – rekrutacja na szkolenie

Szkolenie ABC pszczołyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zapraszają do udziału w szkoleniu pn. „Podstawowe ABC o pszczołach”.

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2024 roku w budynku Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance  (adres: Lipianka 39, 07-440 Goworowo) od godz. 10:00 do godz. 15:00.

Szkolenie poprowadzi Adam Karamuz – mistrz pszczelarstwa, dyplom uzyskany w 2010 r., absolwent Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Edukator w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance, gdzie prowadzi pokazową pasiekę pszczelą w bioogrodzie.

 

 

Plan szkolenia:

  1. Zarys historyczny pszczelarstwa, słów kilka o prekursorze pszczelarstwa Kazimierzu Lewickim.
  2. Jak powstał ul warszawski.
  3. Gatunki owadów pożytecznych.
  4. Symbioza rolnik – pszczelarz.
  5. Majowe zabiegi w ulu.
  6. Pokazowa lekcja w terenie – doświadczanie pszczelarstwa.
  7. Słodkie dyskusje o miodzie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy – wypełnij i prześlij.

Szkolenia są rezultatem współpracy Województwa Mazowieckiego, LGD „Zaścianek Mazowsza”, Gminy Goworowo oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie przy współorganizacji szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Kulinarnych oraz Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich. Są to działania prowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej, przybliżające społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej. Odbiorcami działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, koła gospodyń wiejskich, kluby, stowarzyszenia, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem.

Opublikowano: 28 kwietnia 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.