• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Produkcja kiszonek warzywnych

437745037 2697395773752495 6836461052941636365 nW dniu 12 kwietnia 2024 roku w Lipiance gm. Goworowo odbyło się szkolenie pn. „Produkcja kiszonek warzywnych”.

Uczestników w imieniu organizatorów przywitali: Patrycja Dzięcioł z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Anna Tyszka – dyrektorka LGD „Zaścianek Mazowsza” i Magdalena Czarniak – doradczyni LGD. Szkolenie przygotowała i poprowadziła Monika Szymańczak-Siemiątkowska Michrowska Piwniczka. Wydarzenie było finansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Spotkanie było rezultatem współpracy Województwa Mazowieckiego, LGD „Zaścianek Mazowsza”, Gminy Goworowo oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie przy współorganizacji szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Kiszonki Warzywne. Są to działania prowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej, przybliżające społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej. Odbiorcami działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, koła gospodyń wiejskich, kluby, stowarzyszenia, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem.

Zdjęcia – zobacz

 
Opublikowano: 16 kwietnia 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.