• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Promocja tradycyjnych potraw

41398887 2183198781919103 3048712849221222400 nDnia 11 września bieżącego roku grupy z obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach projektu  partnerskiego trzech LGD-ów: Zaścianek Mazowsza, Zielone Sioło, Kurpsie Razem wzięły udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” w pracowni gastronomicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie przygotować regionalne potrawy. Z obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza” Członkinie Klubu Seniora „Pod wierzbami” przygotowały „Jajecznicę szlachciankę z Troszyna”, a Panie z Goworowa częstowały „Ogórkami z liściem dębu”. Obie te potrawy są zarejestrowane na Liście produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztaty obejmowały również wyrób kugla i fafernuchów (ciastka tradycyjnie wykonywane na Kurpiach) oraz degustację piwa kozicowego.

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 17 września 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.