• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Quest w Czarnieńskim Rezerwacie

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu współpracy pt. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” przez partnerskie LGD: „Zaścianek Mazowsza”, „Zielone Sioło” i  „Kurpsie Razem” w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, dnia 27.06.2018 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapoznali się z trasą Questu i dokonali jej ewaluacji.

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 3 lipca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.