• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Spotkanie organizacji pozarządowych

DSC 0312W dniach 21 – 22 sierpnia odbyła się pierwsza Majówka Pozarządowa. W Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance spotkali się Społecznicy z powiatu ostrołęckiego. Tematem przewodnim była współpraca, działania partnerskie oraz sieciowanie organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy prezentowali również swoje dotychczasowe dokonania związane z organizowaniem: pikników rodzinnych, spotkań integrujących lokalne społeczności, potańcówek, różnego rodzaju zajęć sportowych, warsztatowych, edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, konkursów kulinarnych oraz wsparcia dla osób potrzebujących. Podejmowane przez uczestników działania potwierdziły zalety nawiązywania współpracy i prowadzenia partnerskich działań.

W Majówce wzięli udział przedstawiciele 13 organizacji i grup nieformalnych reprezentujący:

Spotkanie pokazało ogromny potencjał organizacji pozarządowych, pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz wzajemne poznanie się różnych organizacji z powiatu ostrołęckiego.

Zdjęcia z Majówki – zobacz

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu Fundacji Fundusz Współpracy przez partnerstwo trzech organizacji: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenie Projekt Radomir oraz Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych.

21 22 sierpnia 2020 Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance

Opublikowano: 28 sierpnia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey