• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie – premie

DSC 0015Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 2 lipca 2019 roku przeprowadziło kolejne szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na projekty związane z podjęciem nowej działalności gospodarczej. Intensywne działania informacyjno-szkoleniowe LGD związane są rozpoczynającymi się w czwartek (04-07-2019) naborami wniosków o przyznanie dotacji.

Uczestnikom szkolenia zostały przedstawione warunki jakie powinni spełnić, aby skutecznie wnioskować o środki na realizację swoich przedsięwzięć biznesowych, w tym: kryteria wyboru operacji, dokumentacja aplikacyjna (formularz wniosku i biznesplanu), zobowiązania z umowy o przyznaniu pomocy, warunki dostępu określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Szczegółowych informacji i doradztwa w zakresie ubiegania się o dotację udziela biuro LGD, z którym należy kontaktować się telefonicznie: 29 76 71 825, e-mailowo: lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub osobiście: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

W związku z dużym zainteresowaniem, aby skorzystać ze szczegółowego doradztwa należy ustalić z biurem LGD termin spotkania.

Zdjęcia ze szkolenia – zobacz

Przechwytywanie ZZ OZNAKOWANIE

Opublikowano: 3 lipca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey