Spacer wirtualny

Spacer wirtualny stanowi kompleksową ofertę prezentującą walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru czterech partnerów tj.: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew”.

Spacer wirtualny pt. „Wirtualny obszar turystyczny” – zobacz

logotypy do WOT