• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wyniki naboru Nr III/2019

      nabor  28 listopada 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr III/2019. Nabór dotyczył wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia LSR:  „Innowacyjny Zaścianek”. Zgodnie z § 10 Procedury wyboru i oceny operacji LGD publikuje wyniki naboru. Wnioski o przyznanie pomocy zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem dalszej oceny.

Lista rankingowa Innowacyjny Zaścianek – Zobacz

 

Opublikowano: 6 grudnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey