• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wyniki naborów nr I/2019 i II/2019 oraz oceny operacji własnych LGD

nabor28 sierpnia 2019 roku Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów wniosków nr I/2019 i II/2019. Nabory dotyczyły wsparcia w zakresie rozwijania przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć LSR: „Start Produkcji i Usług” oraz „Zasoby a Przedsiębiorczość”. Zgodnie z  par. 10 Procedury wyboru i oceny operacji LGD publikuje wyniki naborów. Wnioski o przyznanie pomocy zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem dalszej oceny.

Lista rankingowa_Start Produkcji i Usług – zobacz

Lista rankingowa _Zasoby a Przedsiębiorczość – zobacz

Posiedzenie Rady dotyczyło również oceny operacji własnych LGD, której wyniki zawierają listy ocenionych operacji.

Lista ocenionych operacji własnych_Kompetencje Społeczne – zobacz

Lista ocenionych operacji własnych_Wiedza i Innowacje – zobacz

 

Opublikowano: 5 września 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey