• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XVIII Walne Zebranie Członków – fotorelacja

DSC 0735

24 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. W posiedzeniu udział wzięło 37 członków LGD. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku oraz udzielono absolutorium Zarządowi LGD.

Uczestnicy zebrania mogli również wziąć udział w spacerze zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Członkowie LGD zwiedzali Goworowo poznając historię miejscowości, dzięki wykorzystaniu fotografii wykonanych w ramach projektu pt. „Goworowo w 3D” zrealizowanego przez goworowską młodzież oraz Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia z XVIII Walnego Zebrania Członków – zobacz

Opublikowano: 25 czerwca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey