• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Zakup lasera do poradni lekarskiej „IN-MED”

Brown Minimalist Jewellery Collection Photo Collage(7)

Beneficjent: Anna Grabińska

Tytuł operacji: Zakup lasera do poradni lekarskiej „IN-MED”

Czas realizacji operacji: od 13 lutego 2023 r. do 15 września 2023 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej pt. Zakup lasera do poradni lekarskiej „IN-MED.”, mającej na celu wprowadzenie na rynek LGD „Zaścianek Mazowsza” nowej usługi laserem oraz utworzenie jednego miejsca pracy poprzez samo zatrudnienie i utrzymanie go w okresie 2 lat liczonych od otrzymania płatności końcowej.

Zdjęcia  – zobacz

Opublikowano: 8 lutego 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.