• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Uruchomienie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego

Beneficjent: Kuczyńska Barbara

Tytuł operacji: Uruchomienie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.

Czas realizacji operacji: od 24 kwiecień 2017 r. do 03 lipiec 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł.

Opis operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem artykułów spożywczych na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz stworzenie jednego miejsca pracy.

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 4 marca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3