• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Działalność usługowa w Szarłacie gm. Goworowo – wynajem pokoi gościnnych

Nowoczesny Podróż Prosty Kolaż Post na Facebooku 2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” prezentuje kolejny zrealizowany projekt w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Dzięki wsparciu na naszym obszarze powstała kolej działalność.

Beneficjent: Agnieszka Rybaczyk

Tytuł operacji: Działalność usługowa w Szarłacie gm. Goworowo – wynajem pokoi gościnnych

Czas realizacji operacji: od 25 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Zasoby a Przedsiębiorczość

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Podjecie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wynajmu pokoi.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 4 lutego 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3