• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Raport z realizacji LSR


 

Raport z ewaluacji ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 oraz funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza”

Raport z ewaluacji ex-post – zobacz


Pobierz: Raport kwartalny z realizacji LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (6.31MB) Dodano: 12/03/2015 Opis: na dzień 30-09-2014

Pobierz: Raport kwartalny z realizacji LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (6.10MB) Dodano: 12/03/2015 Opis: na dzień 30-06-2014

Pobierz: Raport kwartalny z realizacji LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (4.12MB) Dodano: 20/06/2014 Opis: na dzień 31-03-2014

Pobierz: Raport roczny z realizacji LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (12.93MB) Dodano: 11/02/2014 Opis: za 2013 rok

Pobierz: Raport kwartalny z realizacji LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (583.82KB) Dodano: 31/10/2013 Opis: na dzień 30-09-2013

Pobierz: Raport kwartalny z realizacji LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (4.05MB) Dodano: 04/10/2013 Opis: na dzień 30-06-2013 r.

Pobierz: Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 (1.21MB) Dodano: 04/02/2013 Opis:

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.