• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Członkostwo w LGD

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Deklaracja członkowska - osoba fizyczna (490.41KB)
Dodano: 22/03/2016
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Deklaracja członkowska - osoba prawna (486.67KB)
Dodano: 22/03/2016
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i kwalifikacjach (175.77KB)
Dodano: 23/07/2012
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Oświadczenie o zameldowaniu (185.14KB)
Dodano: 23/07/2012
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Rekomendacja dwóch członków LGD (166.16KB)
Dodano: 23/07/2012
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Rekomendacja reprezentowanej grupy mieszkańców obszaru LGD (17.38KB)
Dodano: 26/09/2016
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Rezygnacja z członkostwa w LGD (70.58KB)
Dodano: 23/07/2012
Opis: LGD "Zaścianek Mazowsza"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.