• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Projekty grantowe

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Procedura wyboru i oceny grantobiorców (10.69MB)
Dodano: 10/10/2017
Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 3/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza" z dnia 30/05/2016 roku

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Procedura wyboru i oceny grantobiorców (9.92MB)
Dodano: 26/04/2016
Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 9/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza" z dnia 30/12/2015 roku

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (5.50MB)
Dodano: 26/04/2016
Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 11/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza z dnia 30/12/2015

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.