• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Targi Smaki Regionu 2018

DSC 0113

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” w dniach od 28 września do 1 października br. uczestniczyło w Targach „Smaki Regionu 2018”. Stoisko promujące walory obszaru trzech partnerskich LGD „Zaścianek Mazowsza”, „ Zielone Sioło” i „Kurpsie Razem” zostało zorganizowane w ramach projektu współpracy pt. ,,Promocja-Aktywizacja-Turystyka-Ochrona dziedzictwa”. Grupy prezentowały produkty lokalne, twórczość, tradycyjne stroje. Wyjazd stał się również okazją do wymiany doświadczeń, poznania sąsiadujących kultur, integracji.

LGD „Zaścianek Mazowsza” było reprezentowane przez przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Brzeźna, Gospodarstwa Agroturystycznego z Kunina, Zarządu i Biura LGD. Panie przygotowały degustacje lokalnych wędlin, pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz ogórków kiszonych z liściem dębu wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo prezentowane były tradycyjne stroje szlacheckie oraz film promujący walory przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe obszaru.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia z Targów – zobacz.

Opublikowano: 15 października 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.