• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabór wniosków nr I/2016

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Ogłoszenie o naborze (544.73KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: nr I/2016

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Strategia Rozwoju Loklanego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (2.41MB)
Dodano: 26/04/2016
Opis: Przyjęta uchwałą XIII Walnego Zebrania Członków w dniu 28-12-2015r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (362.69KB)
Dodano: 26/04/2016
Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 10/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza z dnia 30/12/2015

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Procedrura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (12.16MB)
Dodano: 26/04/2016
Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza" z dnia 30/12/2015 roku

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia (382.72KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Uzasadnienie wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów operacji (365.23KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Oświadczenie dotyczące danych osobowych (362.94KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Oświadczenie o doświadczeniu (363.39KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu (362.00KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Oświadczenie o grupach defaworyzowanych (552.37KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR i planowane do osiągnięcia wskaźniki (551.48KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis:

NOWE WZORY DOKUMENTÓW, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 3 WRZEŚNIA 2016 R. – wersja 2z

I. Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie działalności gospodarczej („Innowacyjny Zaścianek”) oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej („MILA-Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności”).

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (278.18KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (276.65KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1 z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (1.23MB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (1.15MB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Biznasplan (109.99KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informaja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu (592.74KB)
Dodano: 04/10/2016
Opis: Informacja udostępniona na stronie ARiMR dnia 04-10-2016 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Biznasplan (109.53KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (177.65KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (177.64KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (841.23KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (841.23KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (798.48KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (795.67KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (110.42KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (110.31KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (175.18KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (175.16KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (369.33KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (369.31KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (365.99KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (366.01KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (524.22KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (482.04KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (570.03KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Płatność (162.33KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Płatność (161.17KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (1.30MB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (1.27MB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

 II. Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej („Start Produkcji i Usług” oraz „Zasoby a Przedsiębiorczość”).

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (163.71KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (168.73KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (706.05KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (647.49KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Biznesplan (110.35KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Informaja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu (592.74KB)
Dodano: 04/10/2016
Opis: Informacja udostępniona na stronie ARiMR dnia 04-10-2016 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Biznesplan (110.06KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (704.18KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (706.53KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (175.5KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (175.49KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Płatność (115.46KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wniosek o Płatność (114.23KB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność (1.06MB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność (1.06MB)
Dodano: 07/09/2016
Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/ico_excel.gif Pobierz: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (39.75KB)
Dodano: 16/09/2016
Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.